Úvod » Naše služby » Franchising

Franchising

Oblasti služeb

  • právní a daňové poradenství při tvorbě franchisingových konceptů či rozšiřování již existujících franchisingových konceptů
  • právní a daňový audit franchisingových konceptů
  • příprava a revize franchisingových smluv, včetně smluv souvisejících
  • konzultace při vyjednání podmínek spolupráce mezi franchisory a franchisanty
  • právní posouzení a realizace vhodného modelu podnikání (založení vhodné obchodní společnosti, včetně analýz daňových aspektů)
  • poradenství v souvisejících pracovně-právních a dalších závazkových vztazích navazujících na franchisingový koncept, včetně posouzení právních částí franchisingových manuálů apod.
  • poradenství v souvisejících licenčních a známkoprávních věcech, včetně poradenství ohledně regulovaných trhů
  • zastupování klientů v případě vzniku sporů
  • související daňové poradenství

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×