Úvod » Naše služby » Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob

Oblasti služeb

  • komplexní individuální poradenství, včetně zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • daňový režim plnění plynoucích fyzickým osobám z obchodních či jiných smluv
  • daňový režim plnění poskytovaných zaměstnancům
  • příjmy osvobozené od daně, snížení základu daně o odčitatelné položky a slevy
  • zastupování fyzických osob před správcem daně
  • zdaňování příjmů fyzických osob s přeshraničním prvkem, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
  • zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR
  • zdaňování příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí
  • informace o připravovaných a realizovaných legislativních změnách a jejich dopadech pro klienty

Reference

Závislá činnost (zaměstnanci, statutární orgány, vyslaní zaměstnanci ze zahraničí): AGC Automotive Czech, AGC Europe IT GIE, Česká televize, Český rozhlas, FM Logistic, Chapman University, LG Electronics, NIBE, O-I Manufacturing Czech Republic (Avirunion), Sang Lab, Splirec Czech, Top.Spirit

Reference ohledně poradenských služeb poskytovaných fyzickým osobám neuvádíme z důvodu respektování jejich soukromí.

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×