Jana Guričová

She is an attorney at Kocián Šolc Balaštík. In her practice she specializes in mergers and acquisitions, private equity, contract law, corporate law including corporate group law, due diligence and restructuring. She has been an attorney since 2018 and publishes and lectures in the field of contract law and corporate law. She is part of the author team of the one-volume Commentary on the Civil Code and Volume V of the Commentary on the Civil Code (Law of Obligations), both published by C. H. Beck. She is a member of the Czech Bar Association and the Common Law Society. She graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague (2014, Summa cum laude) and Cardiff University Law School (2013, With Distinction).

Specialization


Recent work

Advising Mattoni 1873 on the acquisition of PepsiCo’s operations on the Czech, Slovak and Hungarian markets, the acquisition of Selecta’s Central European assets, and the sale of the Toma business.

Advising Solitea on the acquisition of several IT companies.

Advice on shareholder agreements in joint investments in the Central and Eastern European region.

Advice on the restructuring and creation of a group structure for IT companies.

Advising on the liability of directors within a multinational group.

Advice on cross-border and national mergers and demergers of companies.

Background

Attorney since 2018.

Education:

 • Faculty of Law, Charles University in Prague (Mgr. - 2014)
 • Cardiff University Law School (2012/2013)

Membership:

 • Czech Bar Association
 • Common Law Society
Jana Guričová

Languages

 • English
 • German

Location

 • Head Office Prague

Publications

 • GURIČOVÁ, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. [English: Civil Code. Commentary]. C. H. BECK, 2019
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. [English: Stateowned Enterprise Act.. Commentary]. 1. Edition. Wolters Kluwer, 2018
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti [English: Business Corporations]. Volume VI, 1st edition. Wolters Kluwer 2015
 • GURIČOVÁ, J. in Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. [English: Stateowned Business Corporations Act. Commercial Code. Comparative texts.]. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013
 • GURIČOVÁ, J.: Znovu k absolutoriu aneb co lze ujednat ve smlouvě o vypořádání újmy mezi společností a členem orgánu, který společnosti způsobil újmu? Příspěvek na Výjezdním workshopu z obchodního práva - Obchodní právo v roce II, 2015 [English: Again on the discharge or what can be agreed in the agreement on settlement of damage between the company and the member of the body that caused the company damage].
 • GURIČOVÁ, J.: Právo společníka / akcionáře na informace. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva - Obchodněprávní judikatura včera, dnes… a zítra? 2014 [English: The shareholder's / shareholder's right to information].
 • GURIČOVÁ, J.: Systém ochrany společníků podle zákona o obchodních korporacích. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva, 2012 [English: System of protection of partners according to the law on business corporations].
 • GURIČOVÁ, J.: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce. SVOČ, 2011, 3. místo [English: Prohibition of competition after termination of office].