Úspěšný podnět Evropské komisi proti České republice a EKO-KOM v oblasti odpadů z obalů13/06/24 / Zprávy

KŠB uspěla za svého klienta REMA AOS s podnětem k Evropské komisi na prověření, zda Česká republika jednající Ministerstvem životního prostředí neporušuje vytvářením protisoutěžního prostředí v oblasti obalového hospodářství ve prospěch společnosti EKO-KOM své povinnosti plynoucí z unijního práva.

Náš tým -  Pavel Dejl a Martin Vráb za oblast hospodářské soutěže a Tomáš Sequens a Petra Mirovská za oblast odpadového hospodářství, jehož složení je příkladem mezioborového přesahu a úspěšné kooperace – zastupoval při podání podnětu společnost REMA AOS. Tato společnost se, stejně jako řada dalších neúspěšných žadatelů, pokoušela prolomit již přes 20 let trvající faktický monopol společnosti EKO-KOM a stát se další autorizovanou obalovou společností, která bude na trhu v České republice zajišťovat zpětný odběr a využití odpadů z obalů. V autorizačním řízení vedeném Ministerstvem životního prostředí však narazila na nepřekonatelné překážky, které naznačovaly, že opatření přijatá Českou  republikou ve prospěch společnosti EKO-KOM způsobují velmi vážné narušení hospodářské soutěže na tomto trhu a zcela zabraňují vzniku efektivní a účinné soutěže.

Evropská komise v reakci na podaný podnět publikovala dne 11.6.2024 tiskovou zprávu, ve které informovala o provedeném šetření a předběžném závěru, že vyžadované podmínky pro získání autorizace, včetně finančních a smluvních požadavků, spolu s možností EKO-KOM ovlivňovat autorizační proces, vytvořily významné překážky pro vstup nových konkurentů na trh. Unijní právo přitom vyžaduje, aby členské státy nepřijímaly či neponechávaly v platnosti opatření, která jsou v rozporu se smlouvami EU a s pravidly EU pro hospodářskou soutěž, včetně zákazu zneužívání dominantního postavení ze strany monopolních podniků, kterým byla udělena zvláštní nebo výlučná práva působit v určitém odvětví.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže, v rámci tiskové zprávy uvedla: „Na českém trhu zpětného odběru a využití obalových odpadů dominuje již více než dvacet let stávající provozovatel. Obáváme se, že česká opatření brání vstupu konkurenčních společností na trh, což má následně negativní dopad na ceny, kvalitu, inovace a výběr. Proto jsme zaslali České republice formální upozornění. Zajištění účinné hospodářské soutěže je nezbytné pro dosažení udržitelného a oběhového hospodářství, které je jedním z hlavních stavebních kamenů evropské Zelené dohody.“

Jsme hrdí na to, že jsme mohli přispět k tomuto důležitému kroku směrem k zajištění férovější hospodářské soutěže v České republice v oblasti ochrany životního prostředí.