Tomáš Sequens partner

Tomáš Sequens je partnerem KŠB. Tomáš se zaměřuje především na oblast energetického práva, práva životního prostředí včetně horního práva, právo nemovitostí, správní řízení včetně správního soudnictví a stavební právo.

Tomáš Sequens regularly advises clients on regulatory issues and related disputes in the energy sector. He is also active in development projects in the mining and waste disposal sectors. One clients says: "He is a superb lawyer with a human approach to client relations and he has an acute commercial understanding of the impact of regulations on my business. With his environmental background he also has a unique technical insight into issues."

CHAMBERS EUROPE 2023

Tomáš Sequens has a sense of detail and high expertise in each area of law, great communication, and the ability to explain a discussed topic.

LEGAL 500 2021

Specializace


Reference

Dlouhodobé právní poradenství skupině REMA v oblasti provozování kolektivních systémů nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Právní poradenství společnosti Green Gas DPB ve věci provozování systému těžby a distribuce důlního plynu a jeho využití v kogeneračních elektrárnách, včetně právní podpory při cenotvorbových a provozních souvislostech provozu plynové LDS.

Dlouholeté poradenství společnosti Lovochemie zahrnující rekonstrukci a provozování jejího energetického zdroje a výstavbu řady chemicko-technologických jednotek.

Poradenství společnosti Asental Land v oblasti sanace a rekultivaci jejích pozemků dotčených těžbou černého uhlí.

Poradenství Správě úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) týkající se plánování, výstavby a provozu úložišť radioaktivních odpadů a Podzemního výzkumného pracoviště BUKOV.

Poradenství společnosti Alpiq Generation (CZ) zahrnující rekonstrukci, uvádění do provozu a provozování elektrárny Alpiq spalující uhlí, plyn a biomasu o výkonu cca 600 MW v Kladně.

Profil

Advokát od roku 2003.

Ocenění:

  • Mezinárodní ratingové agentury (Chambers&Partners, IFRL1000, Legal500) uvádí Tomáše Sequense jako experta na energetické právo. 
  • Tomáš byl zařazen do přehledu klíčových Tváří udržitelnosti v Česku vydaným projektem [ta] Udržitelnost ve spolupráci s týdeníkem Euro.

Vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity v Praze (Mgr. - 1996)
  • Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze (Mgr. - 1999, JUDr. - 2002)
  • De Montfort University v Leicesteru (1998)

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Česká společnost pro životní prostředí
Tomáš Sequens

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha