Tomáš Sequens partner

Tomáš Sequens je partnerem KŠB. Tomáš se zaměřuje především na oblast energetického práva, práva životního prostředí včetně horního práva, právo nemovitostí, správní řízení včetně správního soudnictví a stavební právo.

Tomáš Sequens regularly advises clients on regulatory issues and related disputes in the energy sector. He is also active in development projects in the mining and waste disposal sectors."Tomáš has a perfect understanding of our needs, a deep legal sense and a unique academic background."

CHAMBERS EUROPE 2024

Tomáš Sequens is always helpful and proactive. He is an excellent professional and more than reliable partner. He is a great legal advisor and helps our company to stay updated when it comes to legal changes that affect our daily business..

LEGAL 500 2024

Specializace


Reference

Dlouhodobé právní poradenství skupině REMA v oblasti provozování kolektivních systémů nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Právní poradenství společnosti Green Gas DPB ve věci provozování systému těžby a distribuce důlního plynu a jeho využití v kogeneračních elektrárnách, včetně právní podpory při cenotvorbových a provozních souvislostech provozu plynové LDS.

Dlouholeté poradenství společnosti Lovochemie zahrnující rekonstrukci a provozování jejího energetického zdroje a výstavbu řady chemicko-technologických jednotek.

Poradenství společnosti Asental Land v oblasti sanace a rekultivaci jejích pozemků dotčených těžbou černého uhlí.

Poradenství Správě úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) týkající se plánování, výstavby a provozu úložišť radioaktivních odpadů a Podzemního výzkumného pracoviště BUKOV.

Poradenství společnosti Alpiq Generation (CZ) zahrnující rekonstrukci, uvádění do provozu a provozování elektrárny Alpiq spalující uhlí, plyn a biomasu o výkonu cca 600 MW v Kladně.

Profil

Advokát od roku 2003.

Ocenění:

  • Mezinárodní ratingové agentury (Chambers&Partners, IFRL1000, Legal500) uvádí Tomáše Sequense jako experta na energetické právo. 
  • Tomáš byl zařazen do přehledu klíčových Tváří udržitelnosti v Česku vydaným projektem [ta] Udržitelnost ve spolupráci s týdeníkem Euro.

Vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity v Praze (Mgr. - 1996)
  • Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze (Mgr. - 1999, JUDr. - 2002)
  • De Montfort University v Leicesteru (1998)

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Česká společnost pro životní prostředí
Tomáš Sequens

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha