Petra Mirovská

Petra Mirovská je advokátkou KŠB. Ve své advokátní praxi se zaměřuje na soudní spory a správní řízení v nejrůznějších právních oblastech včetně odpadového hospodářství, energetiky a životního prostředí. Kromě toho se specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (včetně nekalé soutěže, IT a e-commerce).

Specializace


Reference

Zastupování klientů v nejrůznější sporné i nesporné agendě před soudy (včetně Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva).

Zastupování klientů před orgány veřejné správy (v licenčních, regulatorních i jiných správních a sankčních řízeních, jakož i řízeních o nápravě správních rozhodnutí a jejich přezkumu ve správním soudnictví včetně řízení u Nejvyššího správního soudu, u kterého zaznamenala řadu úspěchů).

Zastupování klientů v řízení o náhradách škod jak vůči soukromým subjektům, tak vůči státu vzniklých v důsledku nezákonných rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.

Profil

Advokátka od roku 2006.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2001, JUDr. – 2002)
  • J. W. Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem, pregraduální studium v oboru evropské a obchodní právo (1999/2000)

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Svaz skautů a skautek České republiky
  • Česká obec sokolská
Petra Mirovská

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

Přednášky: