Úvod » Naši lidé » Profil

Josef Kříž

Advokát od roku 2018.

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014, JUDr. - 2019)
  • Raboud University Nijmengen (2012/2013)

Publikační činnost

  • Kříž, Josef. Koblovský, Petr. Ke vzájemnému poměru mezi spoludlužníky při přistoupení k dluhu. Právní rozhledy 5/2017 s. 179.
  • Kříž, Josef. K povaze smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue 7-8/2016, s. 202
  • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015
  • Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, s. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1.
  • Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1264. ISBN: 978-80-7478-537-5. (spoluautor s M. Kubíkem: § 468 až § 437, § 492 až § 494, § 511 až § 515, § 544 až § 548).
  • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7

Členství

Česká advokátní komora

Specializace

Články on-line

Další

Právní články na Patria.cz

Josef Kříž

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×