Nájem prostor pro podnikání AKTUALIZACE02

18. květen 2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Uvedený zákon byl schválen ve znění, ve kterém jej schválila Poslanecká sněmovna dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi, tj. nikoli ve znění následných pozměňovacích návrhů Senátu. 

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE03

6. květen 2020

Vláda na svém jednání 30. dubna 2020 schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů. Obsah návrhu ministerstva financí popisujeme níže. Oproti tomuto znění však zřejmě dojde k určitým úpravám v důsledku koaliční dohody. Změna by se podle mediálních vyjádření měla týkat zachování daňového odečtu úroků u nemovitostí pořízených až do konce roku 2021. Časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí by se měl prodloužit na 10 let (oproti původně navrhovaným 15).

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE02

4. květen 2020

Vláda na svém jednání 30. dubna 2020 schválila návrh ministerstva financí na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Oproti původnímu znění došlo k určitým úpravám, s cílem dosažení koaliční shody.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE01

22. duben 2020

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh  byl projednán v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle dostupných informací však dosud nedošlo ke koaliční shodě.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

16. duben 2020

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh bude projednáván v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

Úlevy v daňové oblasti se rozšíří. Ministerstvo financí připravilo druhý liberační balíček

24. březen 2020

K již schválenému liberačnímu balíčku, o němž jsme podrobně informovali v minulých dnech, připravilo Ministerstvo financí další opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Co je obsahem druhého liberačního balíčku?