Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE01

22. duben 2020  |  DaněNemovitosti

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh  byl projednán v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle dostupných informací však dosud nedošlo ke koaliční shodě.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na jednání koaliční rady vlády a NERV byl projednáván návrh ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, kterou v současnosti platí kupující, a to ve výši 4 % z hodnoty nemovitosti. Záměrem ministerstva financí je spojit tento krok s dalšími změnami. Přestože jednání budou dále pokračovat, pro informaci uvádíme základní parametry ministerského návrhu. 

Zrušení odpočtu úroků z hypoték a prodloužení časového testu

Důležitou součástí tohoto návrhu je, že společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí navrhuje ministerstvo zrušení možnosti fyzických osob odečítat si úroky z nově uzavíraných hypotečních úvěrů. Již tedy nebude existovat dnešní možnost snižovat si o tyto úroky základ daně z příjmů. Zrušení odpočtu úroků by se samozřejmě nemělo dotknout již uzavřených smluv ani těch nově uzavřených, jimiž dojde pouze k refinancování stávajícího hypotečního úvěru.

Ministerstvo financí také navrhuje prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení, a to ze současných 5 let na 15 let. Tento návrh je již obsažen v tzv. daňovém balíčku s navrhovanou účinností od 1. ledna 2021, který nedávno prošel připomínkovým řízením.

Zpětné účinky zákona

Ministerstvo financí dále navrhuje, aby se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí uplatnilo zpětně, a to na případy, kdy poplatníkům vznikla povinnost podat přiznání k této dani do 31. března 2020 nebo později. Týká se to tedy případů, kdy katastr nemovitostí provedl vklad v průběhu prosince 2019 nebo později. Samozřejmě s tím však bude spojená i nemožnost uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru od základu daně. Pokud má tedy někdo zájem, aby se na něj již vztahovala nová pravidla a nemusel tedy platit daň z nabytí, není nutné s pořízením nemovitosti vyčkávat.   

Informace zveřejněná ministerstvem financí není v tomto ohledu příliš jasná, ale z logiky věci se domníváme, že toto „zpětné uplatnění“ by nemělo být povinné a tato skupina poplatníků si tedy bude moci vybrat, zda si zvolí stávající pravidla (zaplatí daň z nabytí a budou si odčítat úroky) nebo nová pravidla (daň z nabytí nezaplatí a úroky si neodečtou), stejně jako v případě specificky popsaném níže.  

Nabytí novostavby osvobozené od daně

Informace ministerstva financí obsahuje i specifická pravidla pro poplatníky, kteří si pořídili nemovitost, která je od daně z nabytí osvobozena (typicky novostavbu), a to v situaci, kdy katastr nemovitostí provedl vklad v průběhu prosince 2019 a později, nejpozději však v případech, kdy poplatník podal návrh na vklad do katastru 31. prosince 2020.  

Tito poplatníci si budou moci zvolit, že se na pořízení nemovitosti uplatní stávající pravidla. Pokud si tedy pořídili nemovitost, jejíž nabytí je od daně osvobozeno, bude takový postup výhodný, jelikož pro ně stále bude platit osvobození (daň tedy nebudou platit), ale zároveň si budou moci odečítat úroky z hypotečního úvěru na její pořízení. Podmínkou bude, že ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo do 30 dnů ode dne účinnosti zákona sdělí svou volbu finančnímu úřadu.

Přesná pravidla budou samozřejmě známá až po zveřejnění návrhu zákona. O dalším vývoji Vás budeme nadále informovat na našem blogu.