Home » People » People

Ondrej Mikula

Advocate since 2016.

Education

  • Law degree from Masaryk University, Brno (2012)
  • Copenhagen University (2011/2012)

Academic degrees and activitie

  • Mikula, Ondřej. Legal and Economic Aspects of Stock Option Programs [online]. 2012. Master’s thesis. Masaryk University, Faculty of Law, Czech Republic. Details available here: http://is.muni.cz/th/254968/pravf_m/
  • In 2013 Ondřej was awarded the Randa’s Prize of the Randa’s Foundation for the above mentioned Master’s thesis.

Publications

  • MIKULA, O. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2017, 3120 s.
  • ŠOVAR, Jan a kol. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xlvii, 1669 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-783-6.
  • ŠOVAR, Jan, MIKULA, Ondřej. O komanditní společnosti na investiční listy. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 10–12, s. 305–311. ISSN 1803-6554.

Membership

Czech Bar Association

Specialization

Ondrej Mikula

Languages

  • English

Contact


vCard, (*.vcf)

Head Office Prague
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web