Kocián Šolc Balaštík  /  PrahaKarlovy VaryOstrava

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s Who Legal a Chambers and PartnersPodrobný profil

Právní a daňové služby

KŠB poskytuje poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména se zaměřením na ty, mající bezprostřední význam pro podnikatelský sektor, a v souvisejících oblastech práva občanského a trestního.
Více o našich službách

Právní novinky

Daňové aspekty zálohy na podíl na zisku  28/07/14 Více

Odkazy na internetu jsou legální. Nebo ne?  28/07/14 Více

Transparentnost až na kost  28/07/14 Více

Patria OnlinePodívejte se na společný projekt Patria Online a KŠB www.patria.cz/pravo

Aktuality z KŠB

Sympozium Základní otázky svěřenského fondu s účastí advokáta KŠB Vlastimila Pihery

Svěřenskému fondu, staronovému institutu správy majetku, který je po dlouhých desítkách let opět součástí českého právního řádku díky novému občanskému zákoníku, bude věnováno sympozium, jehož organizátorem je Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Uskuteční se 7. listopadu v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  16/10/14 Více

 

Copyright © 2000 – 2014, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web