Kocián Šolc Balaštík  /  PrahaKarlovy VaryOstrava

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s Who Legal a Chambers and PartnersPodrobný profil

Právní a daňové služby

KŠB poskytuje poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména se zaměřením na ty, mající bezprostřední význam pro podnikatelský sektor, a v souvisejících oblastech práva občanského a trestního.
Více o našich službách

Právní novinky

INFORMACE Z FINANČNÍ SPRÁVY  23/07/15 Více

PŘIPRAVOVANÉ NEBO PROJEDNÁVANÉ ZÁKONY  23/07/15 Více

PŘIJATÉ ZÁKONY A ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  23/07/15 Více

Patria OnlinePodívejte se na společný projekt Patria Online a KŠB www.patria.cz/pravo

Aktuality z KŠB

Úspěch pro KŠB v řízení před Soudním dvorem Evropské unie

KŠB zastupuje Český rozhlas v dlouholetém sporu s Odvolacím finančním ředitelstvím ohledně otázky nároku na odpočet DPH. Důležitou sporným bodem bylo, zda jsou rozhlasové poplatky úplatou za veřejnou službu rozhlasového vysílání. Nyní KŠB zaznamenala další úspěch ve věci. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) totiž z podnětu Nejvyššího správního soudu vyjádřil ve svém rozhodnutí názor, že rozhlasové poplatky nejsou úplatou za veřejnoprávní vysílání, a tudíž nespadají do působnosti příslušné směrnice o DPH.   23/06/16 Více

Copyright © 2000 – 2016, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web