Úvod » Naši lidé » Profil

Ondřej Mikula

Advokát od roku 2016.

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2012)
  • Copenhagen University (2011/2012)

Akademické hodnosti a aktivity

  • MIKULA, Ondřej. Opční akciové programy a jejich právní a ekonomické aspekty [online]. 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Šilhán. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/254968/pravf_m/
  • V roce 2013 Ondřej získal cenu Randovy nadace za výše zmíněnou diplomovou práci.

Publikační činnost

  • MIKULA, O. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2017, 3120 s.
  • ŠOVAR, Jan a kol. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xlvii, 1669 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-783-6.
  • ŠOVAR, Jan, MIKULA, Ondřej. O komanditní společnosti na investiční listy. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 10–12, s. 305–311. ISSN 1803-6554.

Členství

Česká advokátní komora

Specializace

Ondřej Mikula

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web