Poradenství při emisi perpetuitních certifikátů započitatelných do vedlejšího kapitálu tier 1 banky12/07/22 / Zprávy

Tým KŠB poskytl právní poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets jako aranžérovi emise podřízených nezajištěných výnosových certifikátů bez data splatnosti (tzv. perpetuitních certifikátů) vydávaných společností J&T BANKA započitatelných do vedlejšího kapitálu Tier 1.

Certifikáty mají charakter hybridních finančních instrumentů kombinujících ekonomické vlastnosti kapitálových a dluhových cenných papírů. Účelem emise je navýšení regulatorního kapitálu, zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu a získání finančních prostředků pro případné splacení dříve vydaných nástrojů. Hodnota emise je 100 milionů EUR s možností navýšení o 100 %.

J&T BANKA, leader v oblasti privátního a investičního bankovnictví v České republice, je součástí bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do kterého se řadí i slovenská 365.bank, chorvatská J&T banka d. d. a jejich dceřiné společnosti.

Právní poradenství KŠB zahrnovalo asistenci při přípravě prospektu za účelem veřejné nabídky certifikátů a jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, jakož i zastupování v řízení u ČNB při schvalování prospektu. Při poradenství KŠB využila jak bohaté zkušenosti z oblasti bankovní regulace, tak z oblasti emisí cenných papírů (včetně přípravy a schvalování prospektů). 

Více informací o certifikátech naleznete zde.