Nadace rodiny Vlčkových15/03/21 / Zprávy

Dne 10. března t.r. vznikla Nadace rodiny Vlčkových, kterou založili manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi a jejímž účelem je primárně podpora dětské paliativní péče. Zakladatelé vkládají do nadace majetek v hodnotě 1,5 miliardy korun, což z ní dělá jeden z historicky největších filantropických projektů tohoto druhu v České republice. Další informace o nadaci naleznete v rozhovorech manželů Vlčkových pro podcast magazínu Reportér, Deník N, DVTV či Idnes.cz.

Tým KŠB vedený partnerem Vlastimilem Piherou a daňovou poradkyní Simonou Hornochovou poskytoval právní a daňové poradenství manželům Vlčkovým jak ve vztahu k samotnému založení nadace, tak ve vztahu k dalším zamýšleným krokům a výsledné struktuře zajišťující vybudování a provoz dětského hospice a navazujícího paliativního střediska. Jsme hrdí, že máme možnost se podílet na vzniku takto úctyhodného projektu.

Lze připomenout, že před rokem stejný tým KŠB poskytoval podobné služby v souvislosti s Nadací Experientia manželů Dalimila a Hany Dvořákových, jejímž účelem je podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v některých oblastech chemie a kterou lze též považovat za jednu z nejvýznamnějších soukromých filantropických struktur v České republice.

KŠB v současné době spolupracuje na přípravě minimálně jednoho dalšího srovnatelného projektu soukromé filantropie a v souladu s hodnotami kanceláře hodlá své služby v této oblasti dále rozšiřovat a dlouhodobě podporovat soukromé filantropické iniciativy, jež v měnící se společnosti budou stále více zapotřebí.