Jan Lasák a Vlastimil Pihera novými partnery KŠB07/01/20 / Zprávy

Novými partnery KŠB se k 1. lednu 2020 stali dosavadní counselové Jan Lasák a Vlastimil Pihera.

Jan Lasák je advokátem od roku 2012. Specializuje se na právo obchodních korporací, fúze a akvizice včetně restrukturalizací a compliance. Vedle praktických právních zkušeností je ale Jan činný i v akademické sféře. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které zastřešuje výuku korporačního práva.

Vlastimil Pihera je advokátem od roku 2008, jeho specializací jsou cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí. Vlastimil působí na Ústavu státu a práva a jako člen rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V nedávné době byl oceněn ministryní spravedlnosti Marií Benešovou za přínos české legislativě u příležitosti 50. výročí vzniku Legislativní rady vlády ČR. Prestižní mezinárodní ratingová publikace IFLR1000 jej doporučuje jako specialistu pro oblast kapitálových trhů v ČR.

„Jan Lasák i Vlastimil Pihera jsou oba výborní advokáti, kteří mají skvělé předpoklady být partnery KŠB nejen pro svou dlouhodobou a usilovnou advokátní práci, ale i pro svůj aktivní přístup v budování dobrého jména naší advokátní kanceláře. Přeji jim v nové roli plno úspěchů,“ uvedla Dagmar Dubecká, řídící partnerka KŠB.