Home » Kollegen » Profil

Jan Sovar

Ausbildung

 • Juristische Fakultät der Karlsuniversität in Prag (2014)
 • Hochschule für Ökonomie in Prag (2001)

Publikationstätigkeit

 • ŠOVAR, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2017, 3120 s.
 • ŠOVAR, Jan a kol. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xlvii, 1669 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-783-6.
 • HUSTÁK, Zdeněk, ŠOVAR, Jan, FRANĚK, Michal, SMUTNÝ, Aleš, CETLOVÁ, Klára, DOLEŽALOVÁ, Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu – komentář. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2012. 1029 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9.
 • ŠOVAR, Jan, MIKULA, Ondřej. O komanditní společnosti na investiční listy. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 10–12, s. 305–311. ISSN 1803-6554.
 • ŠOVAR, Jan. Jaké mýty provázejí novou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů? Právní rádce, 2013, č. 27. 6., s. 1–5. ISSN 1213-7693.
 • ŠOVAR, Jan. Nové změny v investování fondu kvalifikovaných investorů. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 3, s. 82–84. ISSN 1803-6554.
 • ŠOVAR, Jan. K očekávaným změnám – tuzemské dluhopisové právo znovu na scéně. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 6, s. 175–177. ISSN 1803-6554.
 • ŠOVAR, Jan. K zásadním změnám zákona o dluhopisech. Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 5, s. 153–155. ISSN 1803-6554.
 • ŠOVAR, Jan. K „velké” novele zákona upravujícího kolektivní investování. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 6, s. 2–3. ISSN 1210-6410.
 • ŠOVAR, Jan. Internetová stránka jako přípustné médium pro poskytování informací zákazníkům na finančním trhu. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 6, s. 174–179. ISSN 1803-6554.

Mitgliedschaft

 • Tschechische Anwaltskammer
 • TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)

Spezialisierungen

on-line Artikel

Jan Sovar

Sprachkenntnisse

 • Englisch
 • Französisch

Kontakt


vCard, (*.vcf)

Hauptsitz Prag
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web