Home » News » Artikel

Artikel

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Einträge insgesamt: 879 / Angezeigt: 241–260

Úskalí a možnosti změn obchodních podmínek podle nového občanského zákoníku

,   12. 6. 2014 Link

Obchodní podmínky jsou v praxi velmi rozšířené. Usnadňují uzavírání smluv zejména prostřednictvím možnosti odkazu na svůj obsah, čímž se jejich ustanovení stanou součástí smlouvy. Proto se nový občanský zákoník (NOZ) věnuje jejich úpravě detailněji, než tomu bylo u starých soukromoprávních kodexů. Jednou z největších novinek nové úpravy obchodních podmínek je možnost jejich jednostranné změny. Co vše musí být splněno, aby jednostranná změna byla mezi stranami účinná, a lze obchodní podmínky měnit i jinak?

Cizinci a nákup českých nemovitostí: omezení padla, jaká vlastně byla?

,   9. 6. 2014 Link

Téma nákupu českých nemovitostí cizinci je stále aktuální a to i přes již poměrné dávné zrušení všech omezení pro cizí státní příslušníky v této oblasti. Zajisté je to dáno i různými zákazy a omezeními, které v Česku v této oblasti z více či méně pochopitelných důvodů platily po dlouhá desetiletí, přičemž se tyto překážky dostaly do povědomí i neodborné veřejnosti a hlavně zahraničních kupců a investorů.

Je hotovostní účetnictví v DPH lékem na problémy se splatností faktur?

,   5. 6. 2014 Link

Čas od času se v českých médiích objeví stesky nad špatnou platební morálkou českých podnikatelů a firem. Objevují se různé žebříčky podle průměrné splatnosti faktur v jednotlivých odvětvích našeho hospodářství a jejich srovnání se zahraničím. V těchto srovnáních nedopadá ČR příliš lichotivě. Jsou však řešením tohoto nešvaru legislativní změny typu maximálních lhůt splatnosti? Nemyslím, že omezování smluvní volnosti je krokem správným směrem. Nemohlo by však pomoci zavedení takzvaného hotovostního účetnictví v DPH?

Už jste aktualizovali svůj zápis v rejstříku? Lhůta končí 30. června 2014!

,   2. 6. 2014 Link

Každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností má povinnost přizpůsobit zapsaný stav požadavkům nového zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Času přitom není nazbyt, neboť lhůta končí 30. června tohoto roku. Pouze spolky mají výjimku do 1. ledna 2017.

Ochrana manžela dlužníků v exekuci by mohla posílit

  29. 5. 2014 Link

Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo kritické hlasy odborné veřejnosti a částečně upravilo pravidla pro vymáhání dluhů ze společného jmění manželů (SJM). Do vlády míří novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která reaguje na jeden z nejpalčivějších problémů výkonu rozhodnutí a exekuce, a to postih majetku stojícího mimo SJM z důvodu zúžení jeho zákonného rozsahu.

Nejvyšší soud opět k dividendám: Rozhodnutí o nerozdělení zisku musí být konkrétně odůvodněno

, ,   26. 5. 2014 Link

Zatímco nedávný požadavek ministra financí, aby ČEZ vyplatil akcionářům celý loňský zisk, vzbudil značnou pozornost a překvapivé reakce, další téměř souběžná událost ze stejného soudku zatím příliš ohlasu nevyvolává. Přitom je pro firmy zásadní. Nejvyšší soud v judikátu z konce února vymezil mantinely pro rozhodování valné hromady o tom, že vytvořený zisk nebude rozdělen, a nebude tedy ani vyplacena dividenda.

Kdy se můžu odchýlit od nového občanského zákoníku a domluvit si vlastní ujednání?

  22. 5. 2014 Link

Asi jste již slyšeli, že nový občanský zákoník (NOZ) je postaven na zásadě autonomie vůle. Ta se projevuje mimo jiné mnohem volnějšími smluvními pravidly. Zákonná úprava jednotlivých smluvních typů má v mnoha případech lidi a firmy pouze „inspirovat“, a pokud jim nevyhovuje, mohou si vymezit práva a povinnosti mezi sebou odchylně od zákona. Tuto novinku nepřinesl NOZ, umožňoval ji i předchozí kodex. NOZ ale některá pravidla v takzvané dispozitivnosti změnil. Jaká?

MiFID II: Co přinese update směrnice o trzích finančních nástrojů?

,   19. 5. 2014 Link

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která je základním kamenem evropské regulace finančního trhu, se brzy dočká své nové přepracované verze. MiFID II by měla zásadním způsobem změnit některé aspekty podnikání na finančních trzích. Co nového se dá čekat?

Pomalý Soudní dvůr EU a Snowden v Evropě

,   14. 5. 2014 Link

Soudní dvůr EU v Lucemburku minulý týden zrušil unijní směrnici o uchovávání dat, která stanovila povinnost evropských poskytovatelů telekomunikačních služeb shromažďovat tzv. metadata svých zákazníků. Nejedná se o obsah komunikace, ale o doprovodná data jako jsou volaná telefonní čísla nebo zeměpisná poloha mobilu.

Jak nechybovat při výpovědi pro ztrátu zdravotní způsobilosti zaměstnance

, ,   12. 5. 2014 Link

Zkušení personalisté jistě potvrdí, jak důležité je věnovat při ukončení pracovního poměru pozornost správné volbě výpovědního důvodu. Pochybení může znamenat neplatnost výpovědi a s tím spojené následné komplikace díky neplánovanému dalšímu trvání pracovního poměru. S jednotlivými důvody jsou také spojeny různé nároky na odstupné.

Jak (ne)zrušit solárníkům energetické licence

,   7. 5. 2014 Link

Tažení orgánů veřejné moci proti důsledkům solárního boomu z let 2009 – 2010 postoupilo do další fáze. Nejvyšší státní zástupce využil dávno zapomenutého institutu správního soudnictví a z důvodu ochrany veřejného zájmu podal 22 správních žalob, kterými se domáhá zrušení série správních rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o vydání licencí na výrobu elektřiny ve 22 fotovoltaických elektrárnách. Po prvním kole zuřivého souboje mezi oběma orgány veřejné moci se však zdá, že výsledkem může být 22 kolosálních veřejných ostud.

Jak se dívá nový občanský zákoník na stavbu na cizím pozemku?

,   5. 5. 2014 Link

I nový občanský zákoník zachovává pojem neoprávněné stavby neboli stavby, kterou stavebník postavil na cizím pozemku, aniž k tomu byl oprávněn dle smlouvy. Je přitom zcela bez významu, zda byla stavba postavena na základě stavebního povolení či bez něj. Jaké nároky může vznést vlastník pozemku vůči stavebníkovi a naopak?

Transparentnost až na kost

,   30. 4. 2014 Link

Žijeme v době neustále se zužujícího soukromého prostoru, ubývajícího času, kdy nejsme sledováni kamerami na veřejných prostranstvích, kdy nejsou sledovány naše kroky na internetu či telefonické hovory. Přes veřejné deklarace a patetická prohlášení, například vůči americkým tajným službám, směřuje evropská regulace zřejmě k jeho dalšímu omezení, které u nás zůstává zatím mimo pozornost.

Opravné položky k pohledávkám a daně. Na které novinky je třeba pamatovat?

  28. 4. 2014 Link

Spolu s účinností nového občanského zákoníku došlo k řadě změn také v daňových předpisech. Ač jsou některé jen legislativně technického charakteru, jiné přinášejí celou řadu věcných novinek. Jde třeba o úpravu týkající se daňově účinných opravných položek k pohledávkám vytvářených podle zákona o rezervách. Na první pohled se může zdát, že došlo ke zmírnění podmínek pro jejich tvorbu. V našem textu se podíváme na to, zda tomu tak skutečně je.

Evropské zkušenosti s fungováním regionálních letišť

  24. 4. 2014 Link

Na konci března proběhla v Bukurešti mezinárodní konference o letecké dopravě, na které vystoupil i partner KŠB Jiří Horník. Ve svém příspěvku se věnoval zejména zkušenostem s fungováním regionálních letišť, která mnohdy jen přežívají. V mnoha případech jsou taková letiště závislá na veřejné podpoře, pro jejíž poskytování však byla nově zpřísněna pravidla. V praxi se tak mnohá letiště mohou ocitnout v problémech.

Co se může stát, když nabudete majetek od toho, kdo není vlastník?

  17. 4. 2014 Link

Možnost nabytí od nevlastníka je jednou z velkých změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Co to ale znamená v praxi? Můžete si koupit auto od zloděje? Může někdo právoplatně prodat váš dům, aniž byste o tom věděli?

Případ kartelu „PISU“: Soudní dvůr EU zamítl žaloby světových výrobců elektrických zařízení

,   14. 4. 2014 Link

Soudní dvůr svým rozsudkem vydaným na sklonku loňského roku nepotěšil společnosti Siemens, Mitsubishi Electric a Toshiba. Potvrzeny byly totiž verdikty nižší soudní instance, Tribunálu, ve věci tzv. PISU kartelu, kterého se účastnily i tyto firmy. „PISU“ je zkratka vztahující se k plynem izolovaným spínacím ústrojím.

Kdy je platná ústní změna písemné smlouvy?

  11. 4. 2014 Link

Uzavřete s protistranou písemnou smlouvu, ale její doplnění si následně sjednáte pouze ústně. Je taková změna platná, nebo ne? Tato otázka se nedá zodpovědět úplně jednoduše. Podívejme se, jak k tomuto problému dříve přistupovaly „starý“ občanský zákoník a obchodní zákoník, stejně jako nový civilní kodex, který je účinný od 1. ledna 2014.

Jsou nečekané okolnosti důvodem pro změnu smlouvy?

,   9. 4. 2014 Link

V zásadě platí, že každý má splnit to, k čemu se zavázal. V reálném životě ale můžou nastat tak zásadní změny, že není rozumné po smluvních partnerech očekávat, že své závazky splní. Nový občanský zákoník (NOZ) tyto situace výslovně řeší. Na jednu stranu umožňuje reagovat na nepředvídané situace, na druhou stranu tím také může dostat smluvní partnery do nejistoty. Zákonnou úpravu lze smluvně upravit dle domluvy stran; je ovšem nutné na ni myslet dříve, než nečekaná situace nastane – později může být až příliš pozdě.

Smlouvy o převodu či nabytí akcií a podílů: Dejte si pozor na souhlas manžela!

, ,   7. 4. 2014 Link

V tomto článku bychom rádi navázali na předchozí dvě pojednání o manželském majetkovém právu, a to stručným přehledem o tom, jaká je právní úprava dispozice manžela s podílem ve společnosti s ručením omezeným (tedy především s „obchodním podílem“ dle terminologie starého obchodního zákoníku) a s akciemi.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×