Fúze a akvizice, právní audit, private equity, restrukturalizace

Akvizice (majetkové účasti, závody, asset deals)

  • Poradenství při strukturování transakcí (tuzemských i zahraničních) a navržení optimální transakční struktury včetně daňového poradenství
  • Příprava a vyjednání komplexní transakční dokumentace v různých typech tuzemských i přeshraničních transakcí (akvizice majetkových podílů, asset deals, převodu závodů či části závodů)

Joint-ventures / start-upy

  • Příprava a vyjednání joint-ventures, akvizice / majetkové vstupy do start-upů
  • Dohody mezi společníky (včetně opčních ujednání)

Právní audit

  • Realizace právního auditu ve všech oblastech práv (případně i se zajištěním daňového poradenství) včetně navržení řešení nálezů auditu a odhadu rizik na samotnou transakci
  • Příprava tzv. oznamovacích dopisů ohledně prohlášení a záruk obsažených v transakční dokumentaci

Regulatorní otázky včetně zastoupení před antimonopolními orgány

  • Posouzení transakcí z pohledu nutných regulatorních souhlasů
  • Zastoupení ve správních řízení ohledně vydání souhlasů / povolení nezbytných k realizaci transakce (včetně řízení s antimonopolními úřady, dozorujícími finančními orgány apod.)

Přeměny korporací

  • Poradenství ohledně všech druhů přeměn obchodních společností (sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, změny právní formy), včetně přeshraničních fúzí
  • Příprava veškerých dokumentů souvisejících s přeměnou obchodních společností, včetně vypracování detailních harmonogramů se zohledněním souvisejících daňových aspektů a poradenství ohledně schválení příslušnými orgány (interními i exerními)

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

Mattoni 1873skupina Soliteaskupina ARETESlot GroupŠkoda TransportationInner Mongolia MengtaiHeurekaskupina J&TSandberg CapitalEnergo HoldingWY GroupIGNUMZyterPepsiCoCorinthia Palace Hotel CompanyAGPINovasoftMSX InternationalNation 1ŠKODA AUTO DigiLabBeire AcquisitionYIT StavoMesit HoldingEconomiaNibe Industry GroupHEXPOL GroupSandberg CapitalUponor GroupAlliance LaundrySkanskaInnogyVery GoodiesGonvarriGrandVisionSIADOKDAWTGreen Gas International O2 Czech Republic CETIN
Fúze a akvizice, právní audit, private equity, restrukturalizace