Cenné papíry a kapitálové trhy

  • Poradenství při emisích cenných papírů včetně struktury emisních podmínek, relevantní smluvní dokumentace, případného zajištění či začlenění do širšího kontextu financování emitenta
  • Poradenství při nabízení (distribuci) cenných papírů, v případě veřejných nabídek nebo kotace na regulovaných trzích, příprava prospektu a zastupování v řízení o jeho schválení před Českou národní bankou včetně případného passportingu
  • Poradenství v oblasti nestandardních cenných papírů (certifikátů, warranty) či složených instrumentů derivátového charakteru
  • Poradenství ohledně regulatorních a provozních otázek činnosti domácích i zahraničních poskytovatelů investičních služeb a souvisejících oblastí (AML, FATCA, EMIR, GDPR atd.) ve vztahu k činnostem bank, obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů
  • Příprava a aktualizace standardní dokumentace (Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ISDA), smlouvy o investičních službách a další)
  • Poradenství ohledně regulatorních a provozních otázek činnosti domácích i zahraničních investičních fondů a jejich obhospodařování, především ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů včetně přípravy a aktualizace struktury statutu fondů a související dokumentace
  • Vytváření marketingových a distribučních struktur pro poskytování investičních služeb a distribuci investičních fondů včetně přípravy distribučních smluv
  • Zastupování v řízení o vydání příslušných povolení k poskytování investičních služeb nebo obhospodařování / administraci investičních fondů, sankčních a dalších řízení před Českou národní bankou a jinými dohledovými orgány
  • Příprava a aktualizace interních předpisů obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů a obhospodařovatelů / administrátorů investičních fondů
  • Zastupování ve sporech vzniklých v souvislosti s obchodováním s cennými papíry a poskytování investičních služeb před finančním arbitrem nebo soudy

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

J&T IB and Capital MarketsJ&T BankaRN SolutionsTwisto paymentsM&M RealityBenxy (formerly Zonky)Walteran CompanyČeská národní bankaČeská spořitelnaARETE INDUSTRIAL SICAVFundliftNation1 GPO2 Czech RepublicNUPEH CZJ&T Private Equity GroupArete IndustrialUnie společností finančního zprostředkování a poradenství
Cenné papíry a kapitálové trhy