Novými counsely KŠB se k 1. lednu 2023 stali advokáti Petra Mirovská a Miloslav Petrů13/01/23 / Zprávy

Petra Mirovská je advokátkou od roku 2006. Zaměřuje se na soudní spory a správní řízení v nejrůznějších právních oblastech včetně odpadového hospodářství, energetiky a životního prostředí. Kromě toho se specializuje na oblast práva duševního vlastnictví, včetně nekalé soutěže v této oblasti, e-commerce a regulace digitálních platforem.

Miloslav Petrů je advokátem od roku 2009. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních sankcí, jakož i se zastupováním velkých českých i mezinárodních klientů před mezinárodními a českými rozhodčími orgány, včetně Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID) a Mezinárodního rozhodčího soudu (ICC), a před mezinárodními a českými soudy (včetně Evropského soudu pro lidská práva, soudů EU, Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR).

„Petra a Miloslav úspěšně působí v naší advokátní kanceláři a významně přispívají k budování jejího dobrého jména. Díky svým odborným kvalitám a lidským vlastnostem mají skvělé předpoklady stát se úspěšnými counsely a my se těšíme na spolupráci s nimi v jejich nových rolích.“ uvedl Pavel Dejl, řídící partner KŠB.