Miloslav Petrů

Miloslav Petrů je counselem KŠB. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním velkých českých i mezinárodních klientů před mezinárodními a českými rozhodčími orgány (včetně Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID) a Mezinárodního rozhodčího soudu ICC) a před mezinárodními a českými soudy (včetně Evropského soudu pro lidská práva, soudů EU, Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR).

Specializace


Reference

Úspěšné zastupování klientů ve skutkově a právně komplexních vnitrostátních a mezinárodních rozhodčích řízeních, a vnitrostátních a mezinárodních soudních řízeních, včetně řízení s předmětem sporu v řádu miliard Kč.

Profil

Advokát od roku 2009.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 1998)
  • Columbia Law School, New York City, USA (LL.M. - 2006)

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Ocenění:

  • Columbia Law School, Parker School Recognition for Achievement in International and Comparative Law, 2006

Ostatní:

  • Právník-kariérní diplomat na MZV ČR v letech 1998 až 2006, včetně postu právního poradce na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku, 2002 až 2005