Petr Kasík a Vlastimil Pihera pro Lidové noviny k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně squeeze-outu26/05/11 / Publikace

Partner KŠB Petr Kasík a advokát KŠB Vlastimil Pihera publikovali v Lidových novinách, příloze Právo & Justice, stručný komentář k rozhodnutí prvního senátu Ústavního soudu z března tohoto roku týkající se právní úpravy vytěsnění minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out).

Upozorňují na rozporné odůvodnění tohoto nálezu, z něhož není jasné, zda je podle názoru soudu důvodem neústavnosti sama absence dohledu nebo jiné vady právní úpravy, ačkoli pouze druhá z uvedených možností může být racionální. Vyslovují hypotézu, že historická rozhodnutí o squeeze-out(u) je nutné posuzovat vždy ve vztahu ke konkrétním okolnostem a zkoumat, zda ne příliš zdařilá právní úprava nebyla v daném případě zneužita; pro její odsouzení en bloc však není prostor.

Závěrem konstatují, že současná úprava squeeze-out(u) je i přes absenci dohledu ze strany České národní banky již zjevně ústavně konformní i z pohledu toho, jak je koncipováno komentované rozhodnutí Ústavního soudu. Celý článek je ke stažení zde