Radka Felgrová

Radka Felgrová je advokátkou KŠB. Specializuje se na soudní spory a na insolvenční právo včetně reorganizací.

Specializace


Reference

Zastupování klientů v soudních sporech v oblasti korporátního práva, zejména v řízeních o neplatnosti usnesení valné hromady obchodních společností, přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie vytěsněných menšinových akcionářů či v souvislosti s náhradou škody uplatněnou vůči statutárním orgánům společnosti.

Zastupování klientů v soudních sporech v oblasti závazkového práva a náhrady škody, zejména týkajících se smluv o dílo a smluv nájemních a kupních.

Poradenství v oblasti insolvenčního práva.

Profil

Advokátka od roku 2009.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2005)
  • Právnická fakulta Univerzity v Heidelbergu (2003-2004)
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (Ing. - 2003)
  • Norwegian School of Management v Oslo (2000 – 2001)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Radka Felgrová

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

  • LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku). Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxxi, 979 stran. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7.

Přednášky: