Matúš Kovačič

Matúš Kovačič je advokátem KŠB. Specializuje se zejména na finanční služby, a to především na bankovnictví, cenné papíry, veřejnoprávní regulace finančních institucí, investiční fondy a společnosti, kolektivní investování či pojišťovnictví.

Specializace


Reference

Právní poradenství úvěrové instituci coby depozitáři investičních fondů při řešení vybraných compliance dotazů.

Asistence při přípravě dokumentace pro emisi nekapitálových cenných papírů, vč. při řešení otázek prospektové regulace, passportu a zastupování v souvisejících řízeních.

Asistence při nastavování řídícího a kontrolního systému úvěrové instituce, vč. revize její vnitřní dokumentace a tvorby dokumentace nové.

Asistence klientovi při vyjednáváních a přípravě smluvní dokumentace ohledně poskytování platebních („acquiringových“) služeb.

Právní poradenství klientovi ohledně vybraných otázek nabízení kryptoaktiv v České republice (zejména v režimu směrnic MiFID2, PSD2 a 4. AML).

Právní poradenství společnosti zabývající se crowdfundingem při řešení otázek regulatorního compliance (zejména v režimu směrnic CCD, MCD, MiFID2, AFIMD, PSD2) a otázek passportovatelnosti.

Revize sdělení klíčových informací (dle nařízení PRIIPs).

Právní poradenství úvěrové instituci v řízeních před finančním arbitrem za tvrzená porušení zákona o spotřebitelském úvěru.

Právní poradenství úvěrové instituci při řešení některých AML/CFT aspektů nabízených bankovních produktů, vč. při sestavování kvalifikovaných dotazů pro FAU.

Asistence při zastupování klienta coby přední celosvětově působící stavební společnosti v insolvenčním řízení s mezinárodním prvkem.

Profil

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 2016)
 • Právnická fakulta Univerzity v Helsinkách (2014)

Členství:

 • Česká advokátní komora

Ocenění:

 • Státní závěrečné zkoušky summa cum laude (2016)
 • Druhé nejlepší písemné podání za žalobce v rámci ADR moot courtu (2016, Hong Kong)
 • Druhé nejlepší písemné podání za žalovaného v rámci FDI moot courtu (2015, Londýn)
 • Top 16 teamů v rámci FDI a ADR moot courtu (2015 a 2016)
Matúš Kovačič

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Slovenský jazyk
 • Německý jazyk (pasivně)

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • Kovačič, M. Umbrella Clauses in International Investment Arbitration [online]. Brno, 2016. Diploma Thesis. Masaryk University, Faculty of Law.
 • Masaryk University, Faculty of Law. FDI Moot 2015: Second Highest Respondent Memorial (ex aequo). Transnational Dispute Management [online]. 2015, Issue 7.

Přednášky:

 • Přednášky v rámci KŠB Institut na téma spotřebitelských úvěrů.