Nájem prostor pro podnikání AKTUALIZACE02

18. květen 2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Uvedený zákon byl schválen ve znění, ve kterém jej schválila Poslanecká sněmovna dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi, tj. nikoli ve znění následných pozměňovacích návrhů Senátu.