Program COVID – NÁJEMNÉ

19. květen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami získává konkrétnější obrysy. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program však ještě musí projít notifikací u Evropské komise, a teprve poté bude moci být spuštěn.

Úlevy v daňové oblasti se rozšíří. Ministerstvo financí připravilo druhý liberační balíček

24. březen 2020

K již schválenému liberačnímu balíčku, o němž jsme podrobně informovali v minulých dnech, připravilo Ministerstvo financí další opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Co je obsahem druhého liberačního balíčku?