Zpřísnění krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 s účinností od 14. 10. 2020

15. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky vyhlásila dne 12. 10. 2020 nová krizová opatření, kterými zpřísnila zákaz hromadných akcí, zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a omezila provoz nákupních center.  Vláda mimo jiné omezila fungování škol (vyjma mateřských škol) a uložila pracovní povinnost studentům vybraných vysokých a středních škol. Tato krizová opatření jsou účinná zpravidla od 14. 10. 2020 do 2. 11. 2020.

Vláda České republiky („vláda“) usnesením vlády č. 1021 zakázala konání hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, a to s maximálním počtem 6 osob. Výjimkami jsou výkon společné podnikatelské činnosti, výkon práce zaměstnanci a výkon jiných činností, pro které společný výkon nad stanovený limit 6 osob vyplývá ze zákona. Veškeré osoby účastnící se hromadných akcí jsou povinny udržovat rozestupy alespoň 2 metry. Tento zákaz se nadále nevztahuje na konání schůzí, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob, s maximální účastí 100 osob a rozestupy alespoň 2 metry.

Nadále jsou zakázány hromadné akce, jako hudební, filmová, divadelní a jiná umělecká představení, společný zpěv nad 5 osob, kongresy a jiné vzdělávací akce, provoz kasin a heren, sportoviště, muzea, galerie, výstavní prostory a jiné.

Vláda tímto opatřením omezila provoz stravovacích služeb, kdy zakázala přítomnost veřejnost v těchto provozovnách. Výjimkou jsou provozovny nesloužící pro veřejnost, jako zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Provozní doba je v tomto případě stanovena od 6:00 hod do 20:00 hod. Mimo jiné musí být dodržována tato hygienická opatření, jako rozestupy stolů 1,5 metru, maximální počet 4 osob u jednoho stolu (vyjma členů domácnosti), omezení počtu zákazníků na počet míst na sezení ve vnitřních prostorech provozovny a zákaz hudby, tance a zpřístupnění wifi připojení. Tento zákaz se nevztahuje na provozovny rychlého občerstvení s výdejním okénkem nebo prodej jídla s sebou, jejichž provoz je zakázán v čase mezi 20:00 hod a 6:00 hod.

Dále byla omezena činnost nákupních center (nad 5.000 m2) na skupiny maximálně 2 osob a za dodržování jiných hygienických opatření vyplývajících z tohoto usnesení vlády.

Vláda omezila usnesením vlády č. 1022 fungování vysokých škol, a to tak, že vyjma mateřských škol, došlo k omezení prezenční výuky, tudíž jsou školy povinny zahájit výuku distanční.

Krizovým opatřením č. 1023 vláda uložila studentům a žákům vybraných škol pracovní povinnost, a to pro účely ochrany veřejného zdraví. Krizovým opatřením vláda také uložila orgánům veřejné správy zajistit kontinuitu poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby (usnesením vlády č. 1024) a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (usnesením vlády č. 1027), a stanovila veškerá hygienická opatření tímto související (usnesením vlády č. 1028).