Jan Dědič partner

Professor Jan Dědič is a partner of KŠB. Professor Dědič is one of the most respected Czech experts in commercial law with extensive experience in the field of corporate law. In addition to long-term experience in processing expertise for public institutions, Professor Dědič is the author of a number of publications, commentaries, textbooks and professional texts and also has extensive experience with lectures and other educational activities.

Specialization


Recent work

Long-term legal advice to ČEZ and Komeční banka on corporate matters.

Background

Advocate since 1990.

Acknowledgement:

 • Honorary medal for the 50th anniversary of the Legislative Council of the Government
 • Lawyer of the year 2006 – business law (the competition Právník roku)
 • The Antonín Randa Bronze Medal granted by the Union of Czech Lawyers
 • The Karol Plank Silver Medal granted by the association “Karlovarské právnické dny”
 • Silver Medal of the University of Economics, Prague
 • Jan Dědič is repeatedly awarded by the prestigious international rating agency IFLR 1000 as a Leading Lawyer in the Restructuring and Insolvency category.

Education:

 • Professor of Business Law - 1995
 • Associate Professor for Commercial Law - 1992
 • Faculty of Law, Charles University in Prague (Mgr. - 1975, JUDr. - 1979)

Membership:

 • Czech Bar Association
 • Member of the Legislative Council of the Czech Government since 2004
 • Chairman of the Czech National Bank Appellate Board
 • Member of the Commission for Recodification of Private Law (the Commission terminated in 2012)
 • Member of the Commission for the Business Corporations and Cooperatives Act (the Commission terminated in 2012)
 • Member of the Corporations Act amendment taskforce
 • Arbitrator at the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic
 • Co-author of the Commercial Code and the amendments thereto adopted through Act No. 370/2000 Coll., which took effect as of 1 January 2001 and Act No. 501/2001 Coll., effective as of 31 December 2001, and amendment to the Securities Act harmonized with European Directives
 • Member of the Editorial Board of “Bulletin advokacie”, “Obchodněprávní revue”, and “Právní rádce”
 • Member of the commission for state examinations at the Faculty of Law of Charles University

Other:

 • In a poll by Hospodářské noviny (March 2007), he was named one of the five most influential Czech lawyers
 • Teaching at the University of Economics in Prague, Department of Corporate and European Law, Faculty of International Relations
 • Active participation in legislation in connection with his activity in the Legislative Council of the Government
Jan Dědič

Languages

 • German
 • Russian

Location

 • Head Office Prague

Publications

Publications:

 • LASÁK, J., DĚDIČ, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z. a kolektiv Zákon o obchodních korporacích. Komentář. [English: Business Corporations Act. Commentary. ] 2. Edition. Praha: Wolters Kluwer, 2021. The publication was awarded as the most beneficial legal publication of the year at the 29th Annual Karlovy Vary Law Days.
 • DĚDIČ Jan, DOSOUDILOVÁ Petra, HAMRAN Richard, ŠTEFKO Martin Jakým zákonům by měli podnikoví právníci věnovat pozor? [English: What laws should in-house lawyers pay attention to]  Práv. Rádce, 2019
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana, DĚDIČ, Jan Základy obchodního práva, [English: Basics of business law] Leges, 2019
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. [English: The Stateowned Enterprise Act. Commentary] 1. Edition. Wolters Kluwer 2018, pages 228, ISBN: 978-80-7598-084
 • ŠÁMLAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. [English: BCriminal liability of legal persons. Commentary.] 2. Edition. Praha: C. H. Beck, 2018
 • ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. [English: Business law - entrepreneur, business, obligations with the participation of entrepreneurs].  1. Edition. Praha: Wolters Kluwer 2016
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti [English: Business Corporations]. Volume VI, 1st edition. Wolters Kluwer 2015
 • HAVEL, Bohumil - ŠTENGLOVÁ, Ivana - DĚDIČ, Jan - JINDŘICH, Miroslav a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář [English: The Public Registers Act - Commentary]. 1st edition. C.H.Beck 2015
 • ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva [English: Business Law Essentials after the Re-Enactment of Czech Private Law]. 4th edition. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
 • DĚDIČ Jan a kol.: Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi [English: Transformation of Business Corporations and Cooperatives in Business Practice] BOVA POLYGON, Praha 2012
 • DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KŘÍŽ, Radim, ČECH, Petr, Akciové společnosti [English: Joint-Stock Companies], 7., revised edition; C.H.Beck, Praha, 2012
 • DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr, Evropská společnost [English: European Company], 1. edition, Polygon, Praha, 2006, the only comprehensive publication on the European Company in the Czech Republic
 • DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr, Evropské právo společností [English: European Company Law], 1. edition, Polygon, Praha, 2004, the first comprehensive commentary on the European law of companies including the complete list of the European law sources
 • DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr, Obchodní právo po vstupu ČR do EU [English: Commercial Law after the Czech Republic’s Accession to the EU], 1. and 2. editions, Polygon, Praha, 2004 and 2005 – the first comprehensive commentary on the consequences of accession of the Czech Republic to the European Union in the area of business law
 • DĚDIČ, Jan a kol.: Obchodní zákoník [English: The Commercial Code]. 1. edition, Praha: Prospektrum, 1997. 1303 pages – this commentary that was awarded at Karlovarské právnické dny as the Best publication of the year
 • DĚDIČ, Jan, KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, Jana. Společnost s ručením omezeným a její právní a účetní otázky [English: Limited Liability Companies and Accounting Issues]. Praha: BOVA – POLYGON, 1999. 700 pages, in which comprehensive commentary on a limited liability company’s issues from the legal, account and tax perspective is set forth
 • DĚDIČ, Jan a kol.: Obchodní zákoník. [English: Commercial Code] 1. edition. Praha: Prospektrum, 1997
 • DĚDIČ, Jan, PAULY, Jan. Cenné papíry [English: Securities]. 1. edition, Praha: Prospektrum, 1994. 218 pages, first complex publication on securities after 1989
 • DĚDIČ, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza [English: Stock Exchange and Commodity Exchange]. Praha : Prospektrum, 1993, 295 pages, in which his inaugural dissertation (at the Faculty of Law, Charles University in Prague) was presented
 • First Czech textbook for economists after 1989 - DĚDIČ, Jan, ŠVARC, Zbyněk a kol.:. Učebnice práva pro ekonomy. Praha : Prospektrum, 1994. 910 pages
 • treatises, commentaries on acts, lecture books, articles in professional journals

Lectures (for KŠB Institut, Judicial Academy or BOVA):

 • Transformations of business corporations
 • Amendment to the Commercial Corporations Act
 • Joint-stock company
 • Limited liability company
 • Guardianship of business corporations
 • Pledge to shares and securities
 • Articles of Association of a joint-stock company

Articles