Ochrana a tvorba životního prostředí

  • Specializované poradenství v oblasti jednotlivých složek životního prostředí (ochrana ovzduší, vod či půdy, odnětí z pozemkového půdního fondu, odpadové hospodářství včetně nakládání s výrobky s ukončenou životností, ochrana přírody a krajiny)
  • Sanace a rekultivace prostorů zatížených historickým environmentálním zatížením
  • Environmentální aspekty podnikání v různých průmyslových oborech
  • Přechod na bezemisní a cirkulární ekonomiku
  • Proces EIA, řízení o udělení integrovaného povolení (IPPC) či jednotlivá dílčí environmentální povolení
  • Obchodování s povolenkami na vypouštění skleníkových plynů
  • Zastupování v soudních a správních řízeních týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí, včetně řízení vedených ČIŽP a MŽP.

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

Společnosti ze skupiny REMASpráva úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO)Asental LandCarthamusGreen Gas DPBEnergizerO-I ManufacturingTeplárna LoučoviceTeplárna České BudějoviceENERGY Ústí nad LabemLovochemiespolečnosti ze skupiny AlpiqLovochemieSynthesiaTapas BorekSvaz chemického průmysluNWR/OKDEckert & Ziegler a Gamma-Service Recycling GmbHChemvironPrechezaEAF ProtectEko-LogisticsALZA CZČeskomoravský štěrkZZN Polabí
Ochrana a tvorba životního prostředí