Obchodní smlouvy

Smlouvy mezi podnikateli

 • Příprava a vyjednání smluv ohledně dodávek zboží či investičních celků, včetně smluv týkajících se mezinárodního obchodu
 • Příprava a vyjednání zprostředkovatelských smluv a smluv o obchodním zastoupení
 • Poradenství ohledně vhodného nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů a přípravy související smluvní dokumentace
 • Příprava a vyjednání smluv o dílo včetně smluvních podkladů ohledně autorských práv, projektů apod.
 • Poradenství ohledně přepravních smluv
 • Mezinárodní obchodní zvyklosti a doložky, včetně doložek INCOTERMS

Spotřebitelské smlouvy

 • Poradenství ohledně smluv o zájezdu a jejich změn, včetně přípravy souvisejících všeobecných obchodních podmínek
 • Poradenství ohledně spotřebitelských smluv a obchodních podmínek

Převody / pachty závodů a jejich částí

 • Příprava a vyjednání smluv týkajících se převodu závodu (či jeho části), jakož i pachtu závodu (včetně poradenství ohledně daňových aspektů)
 • Související korporační poradenství

Franchising

 • Poradenství (právní i daňové) při tvorbě franchisingových konceptů či rozšíření existujících francisingových konceptů, jakož i příprava a vyjednání franchisingových smluv včetně souvisejících smluv a přípravy franchisingového manuálu
 • Poradenství v licenčních a známkoprávních věcech souvisejících s franchisingem

Soudní řízení

 • Zastupování klientů v soudních a arbitrážních řízeních ve sporech týkajících se porušení obchodních smluv

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Obchodní smlouvy