KŠB poskytla právní poradenství J&T Bance při založení společného podniku mezi CPI PROPERTY GROUP a Best Hotel Properties a při realizaci prodeje podílu v oblasti hotelnictví23/05/24 / Zprávy

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík s potěšením oznamuje, že se jako poradce zúčastnila nedávné transakce mezi společnostmi CPI PROPERTY GROUP („CPIPG“) a Best Hotel Properties („BHP“). V rámci transakce došlo k založení společného podniku a prodeji podílu v portfoliu osmi hotelových nemovitostí v České republice.

Společnosti CPIPG se tak podařilo úspěšně prodat 50% podíl v dceřiné společnosti, která je vlastníkem portfolia. Hodnota podílu činila přibližně 173 milionů EUR, což představuje celkovou hodnotu portfolia ve výši 347 milionů EUR. Tato strategická transakce je pro společnost CPIPG významným krokem v optimalizaci jejího portfolia a využití příležitostí v oblasti hotelnictví a pohostinství.

Advokátní kancelář KŠB poskytovala J&T Bance komplexní právní služby v průběhu celého transakčního procesu a usnadnila hladkou realizaci finanční části transakce.

Společný podnik CPIPG a BHP představuje významnou spolupráci v sektoru, při které bude využito silných stránek a odborných znalostí obou společností. Společnost BHP, která je známá díky svým mimořádným investičním a provozním zkušenostem a úspěchům v oblasti prémiových a luxusních hotelů v celém regionu střední a východní Evropy, přináší do partnerství cenné poznatky a zdroje.