Úspěšná asistence společnosti REMA Systém při získání oprávnění k provozování kolektivního systému pro elektrozařízení28/07/23 / Zprávy

Tým KŠB pod vedením Tomáše Sequense a Petry Mirovské dosáhl úspěchu pro našeho dlouholetého klienta, společnost REMA Systém, a.s. Ta od Ministerstva životního prostředí získala oprávnění k provozování kolektivního systému pro zajišťování povinností výrobců elektrozařízení podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, a to pro všechny skupiny elektrozařízení včetně solárních panelů, pro které doposud oprávněním nedisponovala.

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností klade na provozovatele kolektivních systémů řadu požadavků korporátních, finančních, smluvních, organizačních, technických a jiných. Klientovi jsme asistovali při uvádění jím provozovaného kolektivního systému do souladu se všemi těmito požadavky, které byly nezbytnými předpokladem pro udělení oprávnění k jeho dalšímu provozování. Naše asistence zároveň zahrnovala právní poradenství v celém procesu náročného licenčního řízení.

Další informace naleznete v tiskové zprávě společnosti REMA Systém nebo v její výroční zprávě zde.