Poradenství týkající se restrukturalizace v rámci skupiny ŠKODA AUTO03/01/23 / Zprávy

Tým pod vedením Jana Lasáka poskytl právní poradenství společnosti ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. ze skupiny ŠKODA AUTO ohledně vnitroskupinové restrukturalizace. 

Poradenství zahrnovalo především asistenci s realizací fúze této společnosti s její 100% dceřinou společností Connectivity Lab s.r.o.