Odborníci z KŠB se podíleli na vzniku publikace Hospodářská soutěž a veřejné zakázky03/06/22 / Zprávy

Téměř tři desítky odborníků, mezi nimi i partneři KŠB Sylvie Sobolová a Pavel Dejl a advokáti Martina Parusová Zímová a Martin Vráb, se podílely na vzniku knihy Hospodářská soutěž a veřejné zakázky: Synergie a průsečíky, jejž inicioval předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž Petr Mlsna. Autoři KŠB do knihy přispěli tématem horizontální spolupráce mezi zadavateli.

Mezi spoluautory knihy patří kromě zaměstnanců ÚOHS řada renomovaných advokátů, akademiků a ekonomů. Publikace se zaměřuje především na problematiku tzv. bid rigging - kartelových dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky. Kromě toho zpracovává i další aktuální témata, například soukromoprávní vymáhání škod způsobených protisoutěžním jednáním, trestněprávní aspekty protisoutěžního jednání, vliv Green Dealu na soutěžní právo, protisoutěžní potenciál umělé inteligence či odpovědné veřejné zadávání.

Křest publikace proběhl 18. 5. 2022 v rámci slavnostního večera Májové konference o veřejných zakázkách.