Poradenství při vytěsnění minoritních akcionářů společnosti O2 Czech Republic28/03/22 / Zprávy

Tým KŠB (Petr Kasík, Martin Kubík, Josef Kříž a Filip Řehák) asistoval skupině PPF v přibližně rok trvajícím procesu vytěsnění minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out) společnosti O2 Czech Republic.

Poskytovali jsme poradenství při přípravě a realizaci všech významných kroků v rámci celého procesu, který znamenal odchod jedné z největších českých kótovaných společností z veřejných akciových trhů. Dalším specifikem vyvolaným pandemickými omezeními bylo to, že rozhodování valné hromady společnosti mající několik tisíc akcionářů proběhlo formou per rollam.

Vytěsnění navazovalo na naši dlouhodobou péči o korporační záležitosti O2, včetně účasti na celkové korporační restrukturalizaci telekomunikačního operátora v rámci skupiny PPF zahrnující mj. i odštěpení (a následný squeeze-out) provozovatele telekomunikačních sítí CETIN v roce 2015.