Nominace KŠB na Chambers D&I Awards: Europe 202214/02/22 / Zprávy

Prestižní mezinárodní ratingová společnost Chambers and Partners sestavující každoroční přehledy nejlepších světových advokátních kanceláří nominovala KŠB na letošní ocenění Chambers D&I Awards, a to v kategorii Diversity & Inclusion: Outstanding Firm. Slavnostní předávání cen proběhne 22. dubna v Madridu.

Nominace si nesmírně vážíme a vnímáme ji jako ocenění našeho dlouholetého přirozeného přístupu k rozmanitosti v právních profesích. Od svého založení jsme hrdi na to, že budujeme kolegiální atmosféru spíše než institucionální firemní model. Vzájemná důvěra a porozumění nám pak umožňují poskytnout všem našim spolupracovníkům takovou úroveň flexibility, která vyhovuje jejich konkrétním potřebám. Díky tomu se nám daří přilákat ty nejlepší talenty a poskytnout rovné příležitosti pro všechny.

Aktivně podporujeme projekty oceňující ženy v českém právním prostředí, jako jsou Významné právničky, každoročně vyhlašované odborným magazínem Právní rádce.  Rovněž jsme se zapojili do loňského unikátního projektu #PRVNICH100LET, který měl za cíl oslavit sto let od doby, kdy brány právnické fakulty opustila první absolventka – právnička a který pomohl spojit současné dámy právního světa i veřejného života.

Naši právníci jsou zároveň aktivní v programu České advokátní komory „Advokáti do škol“, který poskytuje školám inspirativní materiály a příběhy o roli práva a právníků v každodenním životě. Advokáti rovněž v rámci programu přímo oslovují děti na základních a středních školách a ukazují, jak je kariéra v právu otevřena všem a jak znalost základních právních principů posiluje práva všech občanů.

Seznam všech nominovaných na ocenění D&I Awards naleznete na webu chambers.com.