KŠB znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 50030/04/20 / Zprávy

V aktuální ročence prestižní ratingové společnosti Legal 500 KŠB opět obsadila přední místa a je doporučována hned v deseti následujících oblastech:

  • Bankovnictví, finance a kapitálové trhy
  • Daňové poradenství
  • Energetické právo
  • Fúze / akvizice a korporátní právo
  • Pracovní právo
  • Právo EU a právo hospodářské a nekalé soutěže
  • Právo duševního vlastnictví
  • Právo nemovitostí a stavební právo
  • Soudní spory
  • Telekomunikační právo

Velmi si vážíme umístění ve všech kategoriích a těší nás, že jsme se zařadili na přední místa i v nově hodnocených oblastech práva duševního vlastnictvím, práva EU, práva hospodářské a nekalé soutěže.  Ve všech ostatních zmíněných oblastech je umístění KŠB opakované, za což vděčíme zejména našim klientům, kterým bychom rádi poděkovali za projevenou důvěru, bez níž by naše výjimečně dobré umístění nebylo možné.