Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a některé další změny právní úpravy nájmu bytu01/04/06 / cata_legal-tax-update

Dne 14. 3. 2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nazývaný jako „čtyřletý zákon“), který nabyl účinnosti dne 31. 3. 2006. Úprava zvyšování nájemného platí do 31. 12. 2010.

Podle tzv. čtyřletého zákona mohou vlastníci jednostranně zvýšit nájemné u některých bytů postupně v letech 2007–2010 vždy 1× ročně až na cílovou hodnotu. Způsob výpočtu stanoví zákon a cílovou hodnotu bude sdělovat Ministerstvo pro místní rozvoj ve Sbírce zákonů. Písemné oznámení o zvýšení musí být řádně odůvodněno. Nájemce může žalovat na neplatnost zvýšení.

Od 31. 3. 2006 se tímto zákonem změnila a doplnila také právní úpravu nájmu bytu. Zákon upřesnil pronajímání bytů zaměstnavatelem jeho zaměstnancům. Zavedl možnost sjednat kauci na měsíční nájemné a služby až do výše jejich trojnásobku, přičemž z kauce lze ale čerpat jen za omezujících podmínek. Pronajímatelé ocení, že nájem sjednaný na dobu určitou se podle nové právní úpravy již automaticky nebude obnovovat, aniž by pronajimatel musel žalovat na vyklizení. Pro některé výpovědi z nájmu, zejména z důvodu hrubého porušení povinností nájemce, už není nutné přivolení soudu. Za hrubé porušení povinnosti se vždy považuje mj. podnájem bez souhlasu pronajímatele, ale také nepodání informace o změně počtu osob v bytě. Mění se podmínky pro přechod nájmu bytu a poskytování bytových náhrad po výpovědi. Některé z těchto změn se však neuplatní u nájmů vzniklých před 31. 3. 2006.