Jakub Porod

Jakub Porod je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na fúze a akvizice, právní audit, právo nemovitostí, právo obchodních společností včetně koncernového práva a na závazkové právo.

Specializace


Reference

Poradenství v oblasti M&A, joint venture, korporačního práva a obecného závazkového práva, včetně IT práva (Česká spořitelna, O2, skupina J&T, IMCoPharma, ŠKODA AUTO, ŠKODA TRANSPORTATION, ALPIQ, skupina PPF).

Realizace právních prověrek při koupi softwarových společností, nemovitostních projektů i strojírenských společností (skupina ARETE, skupina MSI, skupina J&T, skupina PPF).

Profil

Advokát od roku 2017.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2013)
  • Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2011)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Jakub Porod

Jazyky

  • Anglický jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

  • POROD, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2017, 3120 s.
  • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7
  • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015
  • Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, s. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1.