Filip Buchta

Filip Buchta je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na soudní spory a rozhodčí řízení, dále též na právo obchodních společností včetně oblasti koncernového práva.

Specializace


Reference

Zastupování klientů v soudních sporech v nejrůznějších právních oblastech a odvětvích soukromého i veřejného práva, včetně sporů s významným mezinárodním prvkem, dále v řadě sporů týkajících se korporátního práva, zejména v řízeních o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie vytěsněných menšinových akcionářů či v souvislosti s náhradou újmy uplatněné vůči statutárním orgánům společnosti.

Zastupování klientů a poskytování poradenství v souvislosti s uplatňováním a vymáháním akcionářských/společnických práv, včetně zastupování na valných hromadách společností.

Profil

Advokát od roku 2022.

Vzdělání:

  • Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta (Mgr. 2018)
  • Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho (2016/2017)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Filip Buchta

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky