Právo obchodních společností včetně koncernového práva

Založení / likvidace / přeměny korporací / squeeze-outy / společníci a jejich práva

 • Poradenství ohledně zakládání všech druhů obchodních korporací, včetně přípravy zakladatelských dokumentů a zajištění vydání potřebných podnikatelských oprávnění a zápisu do veřejných rejstříků
 • Poradenství ohledně vhodného nastavení vztahů mezi společníky včetně vypracování a vyjednání smluv mezi společníky (akcionářských dohod apod.)
 • Komplexní poradenství ohledně přeměn korporací (tuzemských i přeshraničních)
 • Poradenství a příprava kompletní dokumentace týkající se tzv. squeeze-outů (vytěsnění minoritních akcionářů)
 • Poradenství související s likvidací korporací
 • Poradenství týkající se práv menšinových společníků včetně práv tzv. kvalifikovaných společníků

Koncernové vztahy

 • Poradenství ohledně koncernového práva, včetně asistence při vhodném nastavení vnitroskupinových vztahů a přípravy koncernových politik a nástrojů koncernového řízení
 • Poradenství týkající se vztahů ovládajících a ovládaných osob, včetně přípravy zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

Struktura řízení / statutární orgány / valné hromady

 • Poradenství ohledně optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností
 • Poradenství týkají se vztahů mezi orgány obchodních korporací
 • Poradenství týkající se statutárních orgánů, včetně příprav smluv o výkonu funkce, školení zaměřených na občansko-právní i trestní odpovědnost statutárních orgánů
 • Asistence při přípravě a konání valných hromad, včetně přípravy pozvánek, návrhu usnesení a organizace valných hromad

Soudní či rozhodčí řízení

 • Zastupování v různých soudních, rozhodčích i správních řízení týkajících se korporací a vztahů mezi společníky, včetně řízení ohledně neplatnosti usnesení valných hromad, řízení o náhradu újmy z důvodů porušení péče řádného hospodáře, případně ohledně sporů mezi společníky

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

ČEZKomerční bankaSkanskaskupina J&TRockaway Capitalskupina InefiCETINOstravské vodárny a kanalizaceAGPIAsentalO2 Czech RepublicSoliteaMattoni 1876skupina Mallskupina AgrofertČeská spořitelnaPražská energetika holding
Právo obchodních společností včetně koncernového práva