Insolvence a reorganizace

  • Právní (případně i daňové) prověrky společností s finančními obtížemi (před-insolvenční audit)
  • Příprava a vyjednání smluvní dokumentace o dočasné úpravě poměru smluvních stran (tzv. stand-still dokumentace)
  • Poradenství a navržení vhodných řešení před-úpadkové situace
  • Poradenství ohledně odpovědnosti statutárních orgánů společností s finančními obtížemi
  • Poradenství ohledně vhodného způsobu řešení úpadkové situace, včetně sestavení insolvenčního návrhu a zastupování v příslušném řízení
  • Příprava návrhu na oddlužení či povolení reorganizace včetně přípravy související dokumentace (tedy i reorganizačního plánu)
  • Příprava a zastupování o povolení moratoria
  • Příprava a vyjednání dokumentace v rámci tzv. úvěrového financování závodu, jež je součástí majetkové podstaty, jakož i dokumentace ohledně prodeje majetků z majetkové podstaty
  • Zastupování věřitelů ve věřitelských výborech a na schůzích věřitelů
  • Zastupování v incidenčních sporech

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

J&T BankaPIPER AIRCRAFT AKTOR ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA LovochemieSlot GroupPACCAR Financial CZAlpiq GenerationAPCS Power Cleaning and SettlementAsental LandMoravská stavební – INVESTVGP Bauer Nike HockeyČKD HoldingČSOB Pojišťovna Ekoinvest Garanční fond obchodníků s cennými papíry General Bottlers ČRPINELLIŠkoda Ostrov
Insolvence a reorganizace