Hospodářská soutěž, nekalá soutěž

Hospodářská soutěž

  • Poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže, včetně posuzování různých obchodních dohod a jejich souladu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže
  • Zastupování ve správních řízeních před antimonopolními orgány (ÚOHS, Evropskou komisí), včetně zastupování v řízení o vydání souhlasu se spojením soutěžitelů v transakcích klientů s významným tržním podílem, zastupování v řízení ohledně dominantního postavení a smluv potenciálně narušujících hospodářskou soutěž, včetně podávání žádostí o shovívavost či narovnání
  • Zastupování v soudních řízeních před správními soudy při přezkumu správních rozhodnutí vydaných v oblasti hospodářské soutěže
  • Zastupování před civilními soudy v případě uplatňování soukromoprávních nároků z porušení pravidel hospodářské soutěže, zejména ve sporech o náhradu škody z důvodů narušení hospodářské soutěže kartelovým jednáním či zneužitím dominance

Nekalá soutěž

  • Všestranné právní poradenství v oblasti nekalé soutěže (včetně věcí srovnávací a klamavé reklamy, doménových jmen, užití obchodní firmy, ochrany obchodního tajemství, parazitní soutěže, zlehčování a oprávněné obrany, vyvolání nebezpečí záměny, klamavého označování apod.)
  • Zastupování v řízeních ohledně nekalosoutěžních sporů, včetně řízení o nařízení předběžných opatření

Regulace významné tržní síly

  • Poradenství v oblasti regulace významné tržní síly při maloobchodním prodeji, včetně posuzování různých obchodních dohod a ujednání a jejich souladu s pravidly regulace významné tržní síly
  • Příprava podkladů pro správní řízení či zastupování ve správních řízeních před ÚOHS v oblasti šetření dodržování pravidel v rámci regulace významné tržní síly při maloobchodním prodeji

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

AGROFERTBank Austria Creditanstalt Czech RepublicČeská spořitelnaČSOBČSOB LeasingO2 Czech RepublicMattoni 1876Komerční bankaOKDREMA SystémRWE AG/RWE TransgasSchneider ElectricSeveročeská plynárenskáSeveromoravská plynárenskáStavební spořitelna České spořitelnyStředočeská plynárenskáToyota Motor CzechUNITED BAKERIESPenamLEO ExpressAsianaSkanskaSIAD CzechFerrero ČeskáKoninklijke Philips ElectronicsReckitt Benckiser Czech RepublicSmileCar / Mobility Lab / Hoppy GoCzech Media InvestRockaway Capital SE
Hospodářská soutěž, nekalá soutěž