Farmaceutické právo, life science, zdravotnictví

  • Poradenství ohledně regulatorních otázek (i cenové regulace)
  • Zastupování v řízeních u Státního úřadu pro kontrolu léčiv a dalších správních orgánů
  • Poradenství v oblasti výzkumu léčiv, jakož i v oblasti klinických studií
  • Poradenství (včetně přípravy smluvní dokumentace či zastoupení ve správních a soudních řízení) ohledně know-how, reklamy léčivých přípravků a marketingu ve farmaceutickém průmyslu
  • Poradenství v oblasti distribuce a redistribuce léčiv
  • Poradenství ohledně souvisejících práv průmyslového i duševního vlastnictví
  • Zastupování zdravotnických zařízení ve správních řízeních, jakož i soudních řízeních včetně řízeních o náhradu škody
  • Poradenství z hlediska ochrany osobních údajů pacientů a lékařů

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

ASTELLAS PHARMAASTRA ZENECAADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONSBOSTON SCIENTIFICALLIANCE HEALTHCAREAXCAN PHARMABARDBIOTRONICBRISTOL MEYERS SQUIBCELGENE INTERNATIONALDESITIN PHARMAELAN PHARMACEUTICALSEUROLEKARNAGE HEALTHCAREGLENMARK PHARMACEUTICALSJOHNSON AND JOHNSONLÉKÁRNY LLOYDSSERVIERLUNDBECKMEDSETMERCK SERONONUVASIVESANOFI AVENTISTEVAUNICITYRECKITT BECKINSERWALMARKMYLAN LABORATORIESALLIVICTUSGLENMARK PHARMACEUTICALSPENTA HOSPITALS
Farmaceutické právo, life science, zdravotnictví