Compliance a vnitřní vyšetřování

  • Poradenství zaměřené na snížení regulatorních rizik v různých oblastech podnikání
  • Příprava compliance programů pro podnikatelské subjekty včetně zaškolení zaměstnanců
  • Compliance v oblasti ochrany spotřebitele, protikorupčních předpisů, AML
  • White-collar crime
  • Mezinárodní sankce
  • Poradenství při celkovém nastavení ochrany osobních údajů (tvorba informačních memorand nebo záznamů o činnostech zpracování, nastavení podmínek pro předávání osobních údajů do zahraničí, řešení smluvních vztahů mezi správci a zpracovateli, vyhotovení balančních testů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, tvorba a implementace vnitropodnikových směrnic ohledně zpracování osobních údajů, stanoviska ke specifickým případům zpracování osobních údajů, zejména v souvislosti s využitím nových technologií)
  • Realizace interních vyšetřování zaměřených na kontrolu dodržování pravidel
  • Poradenství statutárním orgánům ohledně nastavení a kontroly dodržování pravidel a ochrany před trestní odpovědností právnických osob či jejich orgánů

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

SkanskaPegasus AirlinesLidl Česká republikaPražská plynárenskáDeutsche TelekomDaimler AGIMPULS, nadační fondDahua TechnologyFONS JK GroupGreen Gas DPBARETE INVESTspolečnosti skupiny REMAČEPROČeská spořitelnamBankRaiffeisenbank
Compliance