ESG - enviromentální a sociální odpovědnost

Podnikům hledajícím orientaci v dynamicky se rozvíjejícím regulatorním prostředí ESG nabízíme řešení na míru. V naší praxi se zaměřujeme nejen na identifikaci hrozících rizik a souvisejících povinností, ale oblast ESG vnímáme především v kontextu nových příležitostí, které s sebou přináší, jako jsou například příležitosti spojené s tzv. Green dealem. Dle záměru klienta jsme schopni navrhnout efektivní strategii v oblasti ESG, a to nejen jako formální reakci na nové evropské předpisy, ale především i ve snaze o skutečnou maximalizaci udržitelnosti a výkonosti jeho podnikání ve světle ESG požadavků globálních obchodních hráčů, spotřebitelů a zaměstnanců.

Naše poradenství pro klienty pokrývá všechny tři pilíře ESG – životní prostředí, společenskou odpovědnost a oblast podnikové správy a řízení. Našim klientům pomáháme zejména v následujících oblastech:

 • poradenství klientům při zavádění a rozvíjení principů esg do jejich podnikání a společnosti
 • vypracování politik ESG či politik rozmanitosti a inkluze specifických pro podnikání a odvětví klienta
 • podniková interní školení na ESG témata a pomoc při nastavení odpovídající firemní kultury
 • ESG poradenství pro zaměstnavatele, např. v otázkách diverzity a inkluze, spravedlivého odměňování, diverzity v orgánech, whistleblowingu
 • identifikace problematických aspektů v podnikání a předcházení odpovědnosti za tzv. „greenwashing“
 • poradenství v korporátní oblasti povinností členů statutárních orgánů s ohledem na nastupující požadavky na odpovědné řízení podniků
 • udržitelné finance, zejména u účastníků finančního trhu a finančních poradců
 • oběhové hospodářství
 • obnovitelná energie, nakládání s odpady a environmentální regulace
 • řízení dodavatelského/hodnotového řetězce a dopady navrhované evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD)
 • právní prověrky cílových společností pro investory se zaměřením na udržitelnou tvorbu hodnot a poradenství v oblasti dopadů M&A transakcí na oblast ESG
 • přezkum (investičních) projektů z hlediska potenciálních dopadů na ESG
 • analýza pravděpodobných dopadů evropských ESG směrnic a souvisejících právních předpisů na podniky, včetně směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb (SFDR), směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), a poradenství ohledně vhodných postupů.

Kontaktujte nás pro získání naší brožury o službách ESG na míru a domluvte si konzultaci s naším ESG týmem, kde s Vámi moc rádi probereme, jak můžeme pomoci i Vaší společnosti na cestě k odpovědnému podnikání.

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

ESG - enviromentální a sociální odpovědnost