Těžba a zpracování nerostů

Specializovaný tým KŠB poskytuje investorům v oblasti těžebního průmyslu i těžebním organizacím poradenské služby na vysoké úrovni, zohledňující průběžné legislativní změny v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin, vše s důrazem na principy trvale udržitelného rozvoje. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem s poskytováním poradenství v těžebním sektoru můžeme plně uspokojit veškeré potřeby našich klientů, včetně posouzení klíčových otázek z oblasti regulatoriky, veřejnoprávního i soukromoprávního compliance či ochrany životního prostředí, jakož i řešení nejrůznějších sporů a nezbytné mediační podpory.

Hlavní kontakt(y) pro toto odvětví

Reference

OKDGreen Gas DPBAsental LandTapas BorekEuropean Metal HoldingsAstur GoldVápenka Čertovy schodyVelkolom Čertovy schodyČeskomoravský štěrkSpráva úložišť radioaktivního odpaduČeskomoravský cementSkanskaBÖGL a KRÝSLHawthorn
Těžba a zpracování nerostů