Struktury správy rodinného majetku

Na českém trhu lze v posledních deseti letech sledovat vzrůstající poptávku po strukturách zajištujících mezigenerační předání majetku (estate planning) a jeho ochranu (asset protection). Těmto potřebám vyšel vstříc i nový občanský zákoník, který liberalizoval nadační právo a především implementoval do českého práva úpravu svěřenského fondu jako funkční obdoby trustu. KŠB v této oblasti disponuje zcela výjimečnou expertízou. Poskytovali jsme právní i daňové služby v souvislosti s největšími svěřenskými fondy, které byly v České republice zřízeny. Máme zkušenosti též se zahraničními trustovými strukturami (např. v Singapuru nebo v Lichtenštejnsku). V souvislosti se správou cizího majetku poskytujeme klientům komplexní servis včetně poradenství v oblasti rodinného a dědického práva.

Hlavní kontakt(y) pro toto odvětví

Reference

AB Privat TrustTRUST 21PH PRIVATE TRUSTDospiva TrustJB Family TrustMIKEŠ TRUSTVITEZSLAV VALA TRUSTJANA VALOVA TRUSTVETROV TRUST MY Trust
Struktury správy rodinného majetku