Média a filmový průmysl

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se zejména smluvních vztahů, licencí, merchandisingu a soudních sporů, právní služby související s administrativními předpisy regulujícími reklamní praxi a ochranu spotřebitele v různých oborech, poradenství ve smluvních záležitostech (autorskoprávní smlouvy, smlouvy s médii a co-branding). Zastupujeme i ve sporech týkajících se autorských práv a ochrany osobnosti či ve věcech řízení Rady pro reklamu.

Hlavní kontakt(y) pro toto odvětví

Reference

Česká televizeČeský rozhlasRádio Svobodná EvropaRadio LibertyCzech Media InvestEconomianakladatelství EUROMEDIANárodní divadloAsociace profesionálních divadelAkademie Múzických UměníZuska Dance Theatre ProductionLonda
Média a filmový průmysl